Toimitusehdot

Tutustu Hotellitekstiilit.fi:n yleisiin toimitusehtoihin!

 

Hinnat

Hinnat koskevat kirjallisen tarjouksen mukaisesti tarjottua kokonaisuutta ja pitää sisällään mitat, määrät ja toimitusehdot (”kokonaisuus”). Mikäli kokonaisuuden jokin osa päätetään muuttaa, Hotellitekstiilit.fi:llä on oikeus joko vetäytyä tarjouksesta tai tarkistaa hintoja tai toimitusehtoja.

Kaikki tarjoukseen liittyvä oheismateriaali, kuten suunnitelmat, piirustukset, kuvat ja laskelmat ovat Hotellitekstiilit.fi:n omaisuutta. Asiakas voi erikseen sovittavin tavoin ja hintaan lunastaa oheismateriaalin itselleen. Asiakkaalla ei ennen lunastusta ole oikeutta; 1) käyttää oheismateriaalia muuhun kuin välittömästi tarjouksen liittyvään tarkoitukseen; 2) oikeutta kopioida tai luovuttaa niitä tai antaa niistä tietoja kolmannelle osapuolelle.

Tarjouksessa tai tilausvahvistuksessa määriteltyjen toimitus- asennus-, suunnittelu- ja muiden palveluiden hinnat veloitetaan erikseen tarjouksen mukaisesti, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.

Hotellitekstiilit.fi:lla on oikeus lisätä yli 3 %:n muutokset valuuttakursseissa tai korotukset raaka-aineiden hinnoissa omiin hintoihinsa ilmoittamalla asiasta asiakkaalle. Tällä perusteella tehty hinnankorotus astuu voimaan välittömästi.

Kuljetuspakkaus sekä rahti tarjouksen mukaiseen toimituspaikkaan sisältyy hintoihin, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.

Mikäli ennakkomaksun maksamisesta on sovittu, se on maksettava ennen tavaran tai palvelun toimittamiseen liittyvien toimenpiteitten aloittamista.

Hotellitekstiilit.fi:llä on oikeus keskeyttää tai olla toimittamatta tavaroita tai palvelua, jos asiakas ei ole maksanut erääntyneitä ennakkomaksuja tai laskuja kokonaisuudessaan.

Toimituksesta voidaan veloittaa 35 € (ALV 0%) toimitusmaksu.

Toimitusaika ja muutokset

Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika lasketaan alkavaksi siitä ajankohdasta, joka on seuraavista myöhäisin: 1) sopimuksen voimaantulopäivä, 2) sovitun ennakkomaksun maksaminen tai 3) toimituksen täyttämistä varten tarvittavien tietojen toimittaminen Hotellitekstiilit.fi:lle. Toimitusviikko tarkoittaa kalenteriviikkoa, jonka aikana tavara toimitusehdon mukaisesti toimitetaan.

Toimituksen voidaan sopia tapahtuvan osissa, kuitenkin niin, ettei siitä synny kummallekaan osapuolelle taloudellista eikä toiminnallista haittaa.

Tarjouksessa sekä tilauksessa ilmoitettu toimitusaika edellyttää, että materiaalit ja komponentit ovat heti saatavilla valmistajan varastossa. Hotellitekstiilit.fi ei ole vastuussa valmistajien varastotilanteista tai tuotantoajoista.

Loma-ajat (joulu, vuoden vaihde sekä heinä- ja elokuu) saattavat aiheuttaa viivästyksiä toimituksiin.

Muutosehdotukset toimituksen sisältöön on esitettävä Hotellitekstiilit.fi:lle kirjallisesti, minkä jälkeen on sovittava muutosten vaikutuksesta hintaan, toimitusaikaan ja muihin ehtoihin. Mikäli toimitus sovitaan siirrettäväksi asiakkaan muutospyynnön johdosta, asiakkaalta veloitetaan kaikki muutoksesta aiheutuneet varastointi- ja muut välttämättömät kustannukset.

Maksaminen

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Bambora PayForm (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Bamboran verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Bambora tai Paybyway Oy. Bambora välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

Lue lisää Bamborasta: https://www.bambora.com

Maksutavat

PayForm-palvelun kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla, lompakolla, maksukorteilla (credit/debit), laskulla tai osamaksulla. Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, MobilePay, Masterpass, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit, sekä Jousto ja Mash.

MobilePay: Voit maksaa MobilePay-lompakollasi, mikäli olet sallinut verkkokaupoissa maksamisen sovelluksen asetuksista. MobilePay-lompakolla suoritetut maksut veloitetaan lompakkoon liitetyltä maksukortilta. Mikäli maksun veloittaminen maksukortilta epäonnistuu, MobilePay-lompakolla maksaminen ei ole mahdollista verkkokaupassa.

Pivo: Käyttöehdot ovat tarjolla Pivon sivuilla: https://pivo.fi/kayttoehdot/pivon-kayttoehdot/

Jousto: Voit maksaa Jousto Laskulla tai Osamaksulla yli 4000 suomalaisessa verkkokaupassa. Laskulla saat 14 vrk maksuaikaa (laskutusmaksu 4,90 eur) ja Osamaksulla max. 12 kk maksuaikaa (laskutusmaksu 4,90 eur ja kuukausikorko 2,42 %). Lisätietoja Joustosta osoitteessa www.jousto.com

Mash: Mash Laskulla saat tilaamasi tuotteet ennen maksamista ja 45 päivää korotonta maksuaikaa. Voit myös halutessasi muuttaa laskun kätevästi osamaksuksi. Mash Osamaksulla maksaessasi voit valita itsellesi sopivan maksuajan (3 kk, 6 kk, 9 kk, 12 kk, 18 kk, 24 kk) ja saat tilaamasi tuotteet ennen maksamista. Voit myös milloin tahansa maksaa koko summan kerralla ilman lisäkuluja. Mash Laskun tai Osamaksun voivat valita maksutavaksi Suomessa asuvat, yli 20-vuotiaat asiakkaat. Maksutapa on mahdollinen 10–10.000 euron ostoksille. Lisätietoja Mashista osoitteessa https://www.mash.com/fi/kuluttajille/hinnasto

Mash Finance Oyj:llä on oikeus tarkastaa Mash Laskulla tai Osamaksulla maksavan asiakkaan luotto- ja osoitetiedot ja myöntää tai evätä luotto niiden perusteella. Mash Finance Oyj (2159120-9) on vuodesta 2007 asti toiminut suomalainen rahoitusalan yritys.

Bambora PayForm -maksupalvelun yhteystiedot:

Bambora PayForm, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: 029 300 5050 (arkisin klo 9-16)
Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

Tavaran luovutus ja tarkastamisvelvollisuus

Asiakkaan on luovutushetkellä tarkastettava, että toimitus on sovitun mukainen ja että tavara on ulkopuolisesti vahingoittumaton. Mikäli asiakas havaitsee toimituksessa tai tavarassa virheen, on hänen reklamoitava siitä Hotellitekstiilit.fi:lle kirjallisesti neljän (4) arkipäivän kuluessa toimituksesta ja yksilöitävä havaitut virheet riittävällä tavalla. Tavaran vahingoittuminen ei oikeuta kieltäytymään vastaanottamasta tavaraa tai maksamasta sitä koskevaa laskua. Reklamaatio ei siirrä laskun eräpäivää siltä osin, kuin toimituksessa ei ole virhettä. Reklamaatio hoidetaan mahdollisimman pian.

Takuu

Toimitetuille tavaroille myönnetään takuu yksinomaan näiden toimitusehtojen mukaisesti. Tavaroissa
olevat materiaali- ja valmistusvirheet Hotellitekstiilit.fi:llä on oikeus valintansa mukaan joko korjata tai toimittaa uusi vastaava tavara tai mikäli tämä ei ole mahdollista, myöntää alennus tavaran hinnasta. Tavaran korjaaminen tai uuden toimittaminen ei pidennä takuuaikaa, joka alkaa aina alkuperäisestä toimituspäivästä.

Tuotteiden takuuaika normaaleissa käyttöolosuhteissa on kaksi (2) vuotta, ellei toisin ole nimenomaan sovittu. Takuu alkaa tavaran toimitushetkestä. Takuu on voimassa edellyttäen, että tavaraa on käytetty ja varastoitu huolellisesti sen käyttötarkoituksen sekä käyttö- ja hoito-ohjeiden mukaisesti ja se on asennettu asennusohjeiden mukaisesti ja sitä on käytetty vain tavaran alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.

Takuu ei kata normaalia kulumista eikä virheitä, jotka ovat aiheutuneet asiakkaan tuottamuksesta.

Takuuseen perustuvan vaatimuksen on oltava riittävästi yksilöity, jotta sen perusteella on mahdollista ryhtyä tarkoituksenmukaisiin korjaaviin toimiin. Vaatimus on esitettävä Hotellitekstiilit.fi:lle
kirjallisesti takuuaikana ja viiden (5) arkipäivän kuluessa siitä, kun asiakas on havainnut virheen.

Yleinen huolellisuusvelvoite

Hotellitekstiilit.fi:n velvollisuus on suorittaa asiakkaan tilaama palvelu ammattimaisesti ja noudattaen alalla yleisesti noudatettuja käytäntöjä edellyttäen, että asiakas on ilmoittanut kaikista niistä seikoista, joilla voidaan katsoa olevan merkitystä sovitun palvelun suorittamiseen. Hotellitekstiilit.fi saa käyttää palvelun suorittamiseen alihankkijoita.

Omistusoikeus ja vaaranvastuu

Omistusoikeus tavaraan siirtyy asiakkaalle silloin, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu. Vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle, kun tavara on toimitusehdon mukaisesti toimitettu asiakkaalle.

Viivästys

Hotellitekstiilit.fi:n ja asiakkaan on viipymättä ilmoitettava kirjallisesti toisilleen, mikäli osapuolelle käy imeiseksi, että tavaran toimitusta tai sen vastaanottamista uhkaa viivästys. Samalla on ilmoitettava uusi toimitus-, tai vastaanottamisaika.

Mikäli viivästys johtuu kokonaan Hotellitekstiilit.fi:stä ja osapuolet ovat sopineet sitovasta toimitusajasta, asiakkaalla on oikeus saada korvaus aiheutuneista välittömistä vahingoista. Hotellitekstiilit.fi ei ole vastuussa palvelun viivästymisestä, mikäli kohteessa työskentelyn aikana ilmenee ennalta-arvaamaton viivästys.

Jos toimituksen tai palvelun vastaanottaminen viivästyy asiakkaasta johtuvista syistä, Hotellitekstiilit.fi:llä on oikeus laskuttaa viivästyksestä aiheutuneet varastointikulut ja muut aiheutuneet välttämättömät kustannukset.

Henkilö- tai esinevahinko

Hotellitekstiilit.fi ei vastaa toimittamansa tavaran kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle aiheuttamasta vahingosta. Hotellitekstiilit.fi ei ole velvollinen korvaamaan muuta kuin asiakkaalle aiheutuneet välittömät vahingot. Hotellitekstiilit.fi ei missään tilanteessa ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle välillisiä vahinkoja. Hotellitekstiilit.fi:n vastuun yläraja kaikissa tilanteissa on viimeisen 12 kuukauden aikana ko. asiakkaalle tehtyjen tilausten arvonlisäveroton arvo.

Sovellettava laki ja erimielisyydet

Hotellitekstiilit.fi:n ja asiakkaan väliseen sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta johtuvat
riidat, joita osapuolet eivät kykene keskinäisin neuvotteluin sopimaan, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Palautukset

Hyväksytyn tarjouksen tai tilauksen mukaista tavaraa ei voi palauttaa.

Back to top